Automatyzacja postępowania polubownego sposobem na błyskawiczne wyegzekwowanie wierzytelności

Zakończenie procesu odzyskiwania długu jeszcze na etapie postępowania polubownego jest dobre z perspektywy wierzyciela, jak i dłużnika. Dlatego szczególnie ważne jest, żeby windykacja jak najszybciej odniosła pełen sukces, zanim konieczne będzie wkroczenie stron na drogę sądową. Program do windykacji SmartDebt to nowatorska koncepcja, której zaufały najlepsze polskie kancelarie prawnicze i firmy, zajmujące się polubowną windykacją należności.

Poznaj program do windykacji, pozwalający na zautomatyzowanie procesów postępowania polubownego

Rozstrzyganie sporów na drodze wierzyciel – dłużnik może przebiegać na trzech etapach (polubowny, sądowy, egzekucyjny), z czego pierwszy jest najmniej kłopotliwy, ponieważ nie sprowadza się do wchodzenia na drogę prawną. Postępowanie polubowne oznacza windykację m. in. za pomocą rozmów z dłużnikiem, mających na celu nakłonienie go do dobrowolnej spłaty długu. Może ono być uciążliwe dla prawników lub windykatorów, jeśli ich praca nie jest skomputeryzowana. Zaprojektowany przez nas program do windykacji pozwala na pełne zautomatyzowanie procesów postępowania polubownego. Oznacza to, że wielogodzinne wizyty w archiwum i przeszukiwanie dziesiątek akt nie będą już konieczne do przeprowadzenia złożonej procedury odzyskiwania długu. SmartDebt umożliwia generowanie pism i uniwersalnych szablonów, dzięki czemu windykator oszczędza czas, nie musząc tworzyć nowych dokumentów. Nasz program do windykacji zapewnia pełne systematyzowanie rozmów z dłużnikiem. Dzięki temu jedna sprawa może być prowadzona przez kilku pracowników.

Polubowne odzyskiwanie długu z programem do windykacji będzie przeprowadzone sprawnie i skutecznie

SmartDebt został wyposażony w specjalistyczny moduł, dający możliwość automatycznego wysyłania SMS-ów i e-maili do dłużnika, według raz ustalonego harmonogramu. Jest to niezbędne przy prowadzeniu dużej ilości spraw jednocześnie. Przejrzysta baza i miejsce na notatki, znacznie ułatwiają szybkie przyswojenie konkretnej sprawy i informowanie klienta o jego sytuacji. Oferowany program do windykacji ułatwia również wizyty terenowe, przez opcję zaprogramowania grafiku dla windykatora. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane w jednym miejscu, przez co zapoznanie się ze sprawą zajmuje co najwyżej kilka minut. Postępowanie polubowne z użyciem oprogramowania do windykacji stanowi niezbędne narzędzie w pracy nowoczesnej kancelarii prawnej oraz profesjonalnej firmy odzyskującej długi. Zapraszamy do kontaktu!