Obsługujesz sprawy wielu dłużników? Usprawnij swoją pracę!

Problemy ze ściąganiem długów należą do tych, z którymi borykać musi się ogromna rzesza polskich przedsiębiorców i osób fizycznych. Stąd sprawy z nimi związane należą do najczęstszych spośród tych, którymi zajmują się kancelarie prawne. Jest to dziedzina bardzo wymagająca, w której skuteczność zależy zarówno od umiejętności, jak i determinacji w działaniu. Zmaganie te można jednak znacząco ułatwić.

Zmniejsz nakład pracy, jednocześnie podnosząc swoją skuteczność!

W długi popada się w naszym kraju z różnych przyczyn. Najzwyczajniejsza bieda, jest tylko jedną z nich. Często są one rezultatem zwykłej nieuczciwości, czy niepoważnego traktowania swoich kontrahentów. Trudności z uzyskaniem należnych nam pieniędzy nie zawsze wynikają z tego, że dłużnik ich nie posiada – tym, czego mu natomiast brak, w niejednym przypadku jest najzwyklejsza chęć do tego, by to uczynić. Osoby świadomie zalegające ze spłatami różnych zobowiązań nierzadko są niezwykle konsekwentne i pomysłowe w przewlekaniu takiego stanu rzeczy. Zmagania z nimi bywają więc niezwykle żmudne i długotrwałe, nawet jeśli toczą je doświadczeni i rzetelni specjaliści.

Ilość pracy, jaką trzeba włożyć we wszystkie czynności związane, czy to ze skutecznym kontaktem z określonymi osobami, czy to z załatwianiem formalności, potrafi zajmować długie godziny nawet sporemu zespołowi pracowników, którzy mogliby w tym czasie wykonywać inne zadania. Wydawałoby się, że nic nie da się z tym zrobić i nawet najlepiej zorganizowana kancelaria będzie nadal borykała się z tym problemem. Każdą taką pracę można jednak znacząco usprawnić, dzięki narzędziom, jakie przygotował SmartDebt.

Wzrost wydajności to jedna z ważniejszych rzeczy w naszych czasach

Program do windykacji , jaki oferuje kancelariom prawniczym SmartDebt jest sposobem na to, by z dostępnych współcześnie możliwości technologii informatycznych mogli w pełni korzystać także ich pracownicy. Zarządzanie każdym procesem odzyskiwania należności stanie się dzięki niemu nieporównywalnie łatwiejsze.

Nasz system zarządzania pracą, dzięki przejrzystemu i usystematyzowanemu panelowi obsługi, szybko zostanie doceniony przez wszystkich jego odbiorców, którzy będą dzięki niemu mogli łatwo uzyskać wgląd w informacje o aktualnym stanie danej sprawy, czy dokonać kolejnych czynności. Pomaga on w pracy zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym czy komorniczym. Znakomicie usprawnia on koordynację wszelkich działań, dostarcza przejrzystych raportów, znacząco ułatwia dostęp do wszelkich potrzebnych w pracy treści. Wszystkie czynności, które dotąd wymagały dużej fatygi i nakładu pracy, dzięki niemu stają się dziecinnie wręcz łatwe. Pracownicy nimi nie zaabsorbowani, a ponadto posiadający doskonałą orientację w prowadzonych sprawach, mogą wreszcie w pełni wykorzystać swoje kompetencje.

W rezultacie, rośnie skuteczność docierania do dłużników, a koszty znacznie pracy spadają, o czym przekonali się już użytkownicy naszego systemu. Dołącz do nich!

Praca z nawet wieloma postępowaniami sądowymi może być łatwa!

Nowoczesne technologie informatyczne odmieniły nie do poznania już wiele dziedzin życia do tego stopnia, że trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie bez nich. Kres ich możliwości zdaje się być wyznaczany już jedynie przez wyobraźnię tych, którzy postanawiają je zastosować. Udowadnia to SmartDebt oferując kancelariom prawniczym doskonałe narzędzie, które radykalnie podniesie efektywność ich pracy.

Nie ważne ilu jest dłużników i sądów. Bez trudu zajmiemy się każdym

Każdy etap postępowania windykacyjnego wymaga szeregu żmudnych czynności, zwłaszcza formalnych. Program dla kancelarii, który oferujemy, pozwala znacząco podnieść jego sprawność na każdym z nich.

Z ogromnym nakładem pracy wiąże się zazwyczaj postępowanie sądowe, tym bardziej, jeśli dotyczy bardzo dużej ilości dłużników. Do podstawowych problemów należy w tym zakresie sporządzanie wielkiej ilości różnych dokumentów, które kierowane są do różnych sądów. Każda tocząca się sprawa może okazać się bardzo długim korowodem składanych przez obie strony wniosków i pism, przez co ilość wytwarzanej w ten sposób dokumentacji ciągle rośnie. Nawet sprawy składane do E-Sądu, jeśli tylko wniesiony zostanie sprzeciw, rozpoczynają się od nowa w zwyczajnym trybie, co generuje kolejne jej ilości. Jednocześnie, w każdej z toczących się spraw potrzebny może być dostęp do dokumentacji wytworzonej dużo wcześniej.

Mamy więc nieprzebrany gąszcz postępowań, różnych sądów, terminów i innych okoliczności, o których koniecznie trzeba pamiętać i za każdym razem być w stanie skutecznie zareagować. W jaki sposób sprostać takim wyzwaniom?

Żadna ilość pracy nie przytłoczy już Twojej kancelarii

Program dla kancelarii, który oferuje SmartDebt jest w stanie całkowicie odmienić realia pracy związanej z obsługą postępowań sądowych. Nasze oprogramowanie usprawnia tworzenie pism procesowych kierowanych do sądu tradycyjnego, a także umożliwia połączenie z platformą E-Sądu. System może samodzielnie wyselekcjonować sprawy, w których zachodzi potrzeba przekazania ich do postępowania sądowego w oparciu o ustalone kryteria – sam je przy tym zweryfikuje, by uniknąć jakiegokolwiek błędu. Dzięki niemu jego użytkowników nie tylko nie zaskoczą już terminy, ale także żadne dokumenty nie zmuszą ich do tracenia dużych ilości cennego czasu pracy na to, by je odnajdywać i kompletować. Koordynacji działań, jaką zapewnia system, który oferujemy nie dorówna żaden, nawet najbardziej pracowity i zgrany zespół pracowników pozbawionych jego wsparcia.

Szerokie doświadczenie w obsłudze kancelarii prawnych pozwoliło na stworzenie takiego narzędzia, które pracuje w ramach różnego rodzaju możliwych scenariuszy, w każdym przypadku zapewniając efektywny obieg dokumentacji i doskonałe zarządzanie wykonywaną pracą. Przekonaj się o to tym sam!